Privacyverklaring

U privacy is belangrijk
Transparantie en zorg voor uw privacy is voor Huid & Haar van groot belang. Er wordt dan ook waarde gehecht aan de gegevens die u ons bezorgt in het kader van onze relatie. Dit behelst het bezoek aan onze website, het plaatsen van een order, een bezoek aan mijn salon of een bezoek van mij aan u.

Huid & Haar Huid & Haar, gevestigd aan Dwingelderdijk 5, 7991 RH Dwingeloo, de verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Locatie: Huid & Haar Dwingeloo
Dwingelderdijk 5
7991 RH Dwingeloo
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.huidenhaardwingeloo.nl
KVK 52740641

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Huid & Haar verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken middels het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt deze informatie verwijderd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huid & Haar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of uit te voeren bij u op locatie
- Huid & Haar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gegevens die u ons zelf meedeelt:
Door het opvragen van informatie of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen verstrekt u ons zelf een aantal persoonsgegevens. Daarnaast via het contactformulier op onze website, een bestelling/aanvraag via onze website verstrekt u ons eveneens gegevens.
Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van u bestelling/vraag. De gegevens die u ons noodzakelijk moet mededelen, geven wij aan op de formulieren door het symbool * (Verplicht veld).
Gegevens die wij verwerken delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling, zoals u naam en adres aan het postbedrijf, voor het verwerken van u betaling of aan de leverancier voor de eventuele van goederen en pakketten.

Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden:
- U klanthistorie (een overzicht van u bestellingen, leveringen en betalingen)


Geautomatiseerde besluitvorming
Huid & Haar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huid & Haar) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huid & Haar bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij bewaren persoonsgegevens, personalia zolang u klant bent bij Huid & Haar met als reden om u alle diensten te kunnen bieden, met u te communiceren en u te kunnen leveren. Indien u geen klant meer bent van Huid & Haar bewaren wij u gegevens conform de wettelijke bewaarplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden
Huid & Haar verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Huid & Haar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huid & Haar gebruikt alleen een technische/functionele cookie die geen inbreuk maakt op u privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Cookie die wij gebruiken:
Naam: 9fe3a8d1106c8fba9b864216455d9f3f
Aanbieder: huidenhaar.nl
Verloopt: Sessiecookie, tot einde browsersessie


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huid & Haar en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Huid & Haar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd
Huid & Haar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het vermoeden hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

facebook recensie


Huid & Haar heeft het bericht van Natalie Piper gedeeld — onder de indruk. 27 januari om 14:10

Mijn bruiloft was op 1 december in het Globetheater in Diever. Ik boekte Huid en Haar om mijn haar en makeup te doen op de grote dag, en ik ben erg blij dat ik dat gedaan heb! Ik had voordat ik haar geboekt had Annegien in juni voor het eerst ontmoet en ik was zo onder de indruk dat ik haar meteen boekte. Ik ben Engelse en ik woon in Engeland met mijn wat nu dus mijn Nederlandse man is. Ik dacht dat het moeilijk zou zijn om alles vanuit het buitenland te regelen, maar dat bleek niet zo te zijn. We onderhielden contact via Whatsapp in de daaropvolgende maanden zodat ik advies kon vragen en zij dingen met mij kon controleren en vragen over en weer konden worden beantwoord. We deden twee proeven voor mijn haar en makeup voor de grote dag. Ik voelde me zo op mijn gemak bij Annegien in de salon bij haar thuis dat het voelde alsof ik haar al jaren kende! Daarnaast is haar Engels fantastich (mijn Nederlands is niet zo fantastisch, maar het wordt langzaam beter).

Toen de grote dag kwam zat Annegien vroeg in de ochtend al op mij te wachten, klaar om aan de slag te gaan. Alles verliep heel soepel en het was heel relaxed. Alles leek te kunnen en met gemak maakten ze mij, mijn moeder, mijn schoonmoeder, en twee van mijn bridesmaids klaar voor de bruiloft. Iedereen zag er fantastich uit en ze waren allemaal blij met het resultaat. Ik heb een aantal foto's meegestuurd.
Ik vond het jammer om Annegien gedag te zeggen toen ik vertrok om te gaan trouwen! Ik hoop dat onze wegen elkaar nog een keer kruisen.
Ik kan Huid en Haar van harte aanbevelen en ik kan Annegien niet genoeg bedanken dat ze zoveel aandacht aan mij besteedde en ervoor zorgde dat het voelde alsof ik een miljoen dollar waard was op de dag.

Huid & Haar op facebook